Nieuwe eyecatchers in het straatbeeld

Nieuwe eyecatchers in het straatbeeld

In ons straatbeeld zie je steeds meer elektrische fietsen, hoverboards, monowheels, segways,… Allemaal zeer origineel en prettig in gebruik, maar het zit het eigenlijk met verzekering van dergelijke toestellen?

 

Misschien ging je ervan uit dat dit soort zaken ‘speelgoed is en het niet nodig is hiervoor een verzekering af te sluiten.

 

Verzekeringsplicht motorrijtuigen

 

Al deze voertuigen worden gekwalificeerd als motorrijtuig. Dat heeft als belangrijk gevolg dat er een verzekeringsplicht is in het kader van de WAM-wet, als dergelijke voertuigen zich op de openbare weg of op terreinen toegankelijk voor publiek begeven. De groene kaart is in dat geval een verplicht document. Op de groene kaart moeten een aantal verplichte gegevens staan, zoals het plaatnummer/onderstelnummer, merk/type, polis nummer. Een omruiling of aankoop van een toestel vergt een nieuwe groene kaart.


Een blik op enkele nieuwe vervoermiddelen

Segway/Hoverboard/Elektrische step (maximum 18 km/uur)

 

Dit vervoermiddel kan in eerste instantie gekwalificeerd worden als voertuig (= verplaatsingsmiddel voor een persoon). Het is daarenboven een motorvoertuig, aangezien het wordt aangedreven door een elektrische motor (= mechanische kracht). Het moet bijgevolg gedekt zijn door een verplichte motorrijtuigenverzekering. Je dient dus over een groene kaart te beschikken.

 

Elektrische rolwagen (maximum 18 km/uur)

Ook voor een elektrische rolwagen moet je klant een verzekering motorrijtuigen en groene kaart hebben, ongeacht de aandrijfkracht (brandstof, elektriciteit …)

 

Elektrische fiets

Niet alle elektrische fietsen vallen onder de verzekeringsplicht. De aanwezigheid van trapondersteuning en de maximumsnelheid bepalen of een elektrische fiets al dan niet als motorrijtuig moet worden aanzien en bijgevolg door een verplichte motorrijtuigenverzekering moet worden gedekt.

 

E-bike met trapondersteuning: 25 km/uur = rijwiel

 

Net als bij een gewone fiets moet hier getrapt worden om de fiets voort te bewegen. Spierkracht is dus noodzakelijk om zicht te kunnen verplaatsen. Daarom valt deze fiets niet onder de definitie van ‘motorrijtuig’, maar wordt die gelijkgesteld men een ‘gewone’ fiets. Aansprakelijkheid is verzekerd in de gezinspolis.

 

 

E-bike met trapondersteuning: 25 km/uur tot 45 km/uur = bromfiets klasse B

 

Deze fiets neemt – in de familie van de elektrische fietsen- een uitzonderlijke plaats in.

 

Een elektrische fiets met trapondersteuning en maximumsnelheid tussen 25 km/uur en 45 km/uur wordt door de wet gelijkgesteld met een bromfiets klasse B. Die fiets valt dus on der de wettelijke verzekeringsplicht en moet bijgevolg ingeschreven zijn en over een groene kaart beschikken.

 

E-bike met elektrische hulpmotor die helpt zonder trappen

 

Een Elektrische fiets, die louter met de hulp van een motor kan rijden, valt altijd onder de definitie van een motorrijtuig. Haalt de fiets een snelheid tot 25 km/uur, dan wordt die gelijkgesteld met een bromfiets klasse A. Kan de fiets een snelheid halen van maximum 45 km/uur, dn wordt die gelijkgesteld met een bromfiets klasse B. Voor beide klassen is er inschrijvings- en verzekeringsplicht en blijft de groene kaart een verplicht document.

 

Monowheel (maximum 18 km/uur)

 

Dit zijn éénwielers die dankzij elektromotoren in balans blijven en dus zonder handvat bestuurd kunnen worden.

Omdat het voertuigen zijn, die zich louter door een mechanische kracht voortbewegen, zijn het allemaal motorrijtuigen. Voor dit soort voortuigen is er in de wetgeving nog twijfel of ze zich nog wel op de openbare weg mogen bewegen. Zolang er hierover geen duidelijkheid is, zijn monowheels verzekerd in de gezinspolis.

 

Motorrijtuigen in de gezinspolis.

 

Wat als je in jouw tuin een bezoeker aanrijdt?

Motorrijtuigen die zich nooit op de openbare weg begeven, vallen niet onder de verzekeringsplicht. Als ze schade veroorzaken, is dat verzekerd in de gezinspolis.

 

Om je extra te beschermen, gaat de waarborg in de gezinspolis nog een stap verder. Bepaalde toestellen, die onder de definitie van een motorrijtoog vallen, zijn toch verzekerd in de gezinspols, als er geen motorrijtuigenverzekering werd gesloten voor dit rijtuig.

 

Het gaat hier vooral om de ‘trage’ motorrijtuigen, zoals speelgoed (met een maximum snelheid van 8 km/uur), zitmaaiers en andere gemotoriseerde werktuigen die in het principe niet bedoeld zijn om in het verkeer te brengen. Als er toch een schadegeval gebeurt op een plaats waar een WAM-wet van toepassing is, verlenen we dekking volgens de verzekerde bedragen en waarborgen die als een minimum door de wet worden opgelegd.

 

Deze uitbreiding is dus in het voordeel van de klant, die nooit de bedoeling had op de openbare weg te komen en daarom geen motorrijtuigenverzekering af te sloot.
Hoe kunt u stormschade voorkomen?

Hoe kunt u stormschade voorkomen?

Onweer, stormen of hevige windstoten kunnen heel wat schade veroorzaken. Anticipeer!

Tel het aantal seconden die verstrijken vanaf het moment dat u de bliksemflits ziet en het moment dat u de donder hoort. Op die manier kunt u inschatten op welke afstand het onweer zich bevindt en hoeveel tijd u hebt. Drie seconden stemmen ongeveer overeen met één kilometer.

    Plaats de tuinmeubelen, de vuilnisbakken, het tuingereedschap en de tuinversieringen binnen of maak ze stevig vast.
    Rol uw zonnescherm op en verwijder uw parasol.
    Als u zich in een bos bevindt, ga dan schuilen onder een groep bomen. Ga nooit onder één afzonderlijke boom staan.
    De auto is de veiligste plaats waar u kunt schuilen.
    Ga nooit voor een open venster staan.
    Trek de stekkers van alle elektrische toestellen uit de stopcontacten. Op die manier vermijdt u dat de bliksem de toestellen onherstelbaar beschadigt.
    Schakel ook radio en tv uit.
    Parkeer uw auto in de garage of onder de carport.

Voorkom hagelschade.

    Parkeer uw auto in een garage of onder een afdak.
    Dek uw auto af met een dikke deken als hij buiten moet blijven staan!
    Bescherm lichtkoepels met een dikke deken of een oud tapijt.
    Laat het rolluik boven uw zwembad open (sluit het niet).
    NIET rijden tijdens een storm of een hagelbui.
    Zoek een veilige en overdekte plaats en wacht tot het onweer, de storm of de bui voorbij is.
    Als u nergens kunt schuilen, moet u op een veilige plaats gaan staan en wachten tot het onweer, de storm of de hagelbui voorbij is. Op die manier kunt u de impact en de schade beperken.